Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rezerwacja boiska - Piotr tel.517414158 Organizacja imprez i zawodów sportowych - dyrektor szkoły tel. 23 672 46 71

Gimnazjum nr 3

          Czy jesteś tolerancyjny?- pod takim hasłem przebiegała debata o tolerancji, która została przygotowana i przeprowadzona przez uczniów ze szkolnej grupy ds. działań antydyskryminacyjnych,  podopiecznych p. A. Garstki, 16 czerwca 2016 r.

Zebrani w sali gimnastycznej przedstawiciele Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum TWP najpierw poznali poglądy innych młodych ludzi i dorosłych, którzy wzięli udział w szkolnej sondzie. Następnie bardzo kulturalnie, szanując się wzajemnie,  zgromadzeni wyrazili swoje zdanie. Zastanawiano się, czy źródłem tolerancji jest dom rodzinny, a może szkoła. Podjęto problem, jakim krajem pod względem tolerancji  religijnej i światopoglądowej jest Polska. Zwrócono też m.in. uwagę na prawa mniejszości narodowych. Debacie przysłuchiwała się p. dyr. A. Zadrożna, p. wicedyrektor A. Kaczorek, p. pedagog A. Garstka, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie p. I. Kińska oraz inni nauczyciele.

 

Galeria

 

 

Copyright © 2017 Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej Rights Reserved.