Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rezerwacja boiska - Piotr tel.517414158 Organizacja imprez i zawodów sportowych - dyrektor szkoły tel. 23 672 46 71

Gimnazjum nr 3

Pięknie zaprezentowali się uczniowie klas I podczas uroczystego ślubowania, które odbyło się 22 września 2016 r. o godz. 16.00.

W tej podniosłej chwili towarzyszyli im rodzice, panie dyrektor, wychowawcy i przewodniczący Rady Rodziców. Pani dyrektor Anna Zadrożna powitała zebranych i wygłosiła krótkie przemówienie okolicznościowe. Miłe słowa usłyszeliśmy od zawsze chętnie przychodzącego do szkoły rodzica, p. Pawła Dobrzynieckiego. Wszystkie klasy przygotowały hasła, podkreślając  swoją wyjątkowość i otrzymały od pani dyrektor gałązki zaufania.

Ceremoniał ślubowania przeprowadziła pani dyrektor Anna Zadrożna. Został on poprzedzony wspólnym odśpiewaniem hymnu szkoły. Pierwszoklasiści oficjalnie są już gimnazjalistami.

W przygotowanie szkolnego święta włączyło się liczne grono uczniów pod kierunkiem p. R. Pęczkowskiej-Ropelewskiej, p. E. Krętkowskiej, p. I. Turowskiej, p. M. Otłowskiego i nauczycieli wychowania fizycznego.

 

Galeria

 

 

Copyright © 2017 Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej Rights Reserved.