Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rezerwacja boiska - Piotr tel.517414158 Organizacja imprez i zawodów sportowych - dyrektor szkoły tel. 23 672 46 71

Gimnazjum nr 3

            Świetny spektakl profilaktyczny pt. „Kolekcjoner wrażeń” obejrzeli 6 października uczniowie naszej szkoły. Występ aktorów Teatru Profilaktycznego „Maska” rzeczywiście robił wrażenie i spełnił swoje zadanie edukacyjne. Widowisko poruszało problematykę zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy, a zostało młodzieży zaprezentowane w ramach Miejskiego Tygodnia Profilaktyki „STOP DOPALACZOM”.Inicjatywę tę- pod patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów- podjęły Biuro Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Uzależnień oraz Komenda Powiatowa Policji.

 

Po spektaklu odbyły się zajęcia psychoprofilaktyczne poprowadzone przez panie Ewę Olbę i Sylwię Żądłowską z KPP oraz panią Ewę Strojnowską z Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT. Podczas tej niecodziennej lekcji młodzież mogła obejrzeć prezentację multimedialną i film, które w sposób przemawiający do wyobraźni ostrzegały przed zażywaniem dopalaczy.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję.

 

 

Copyright © 2017 Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej Rights Reserved.