Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rezerwacja boiska - Piotr tel.517414158 Organizacja imprez i zawodów sportowych - dyrektor szkoły tel. 23 672 46 71

Gimnazjum nr 3

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Zapraszam – pedagog

Zadania pedagoga:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli wynikających z program wychowawczego szkoły I szkolnego program profilaktyki,
 • Dokonywać diagnozy środowiska szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych, rozbitych, borykających się z problemem bezrobocia, chorobą alkoholową rodziców itp.
 • Systematycznie współpracować z pracownikami socjalnymi MOPS w zakresie:

- pokrycia kosztów dożywiania dzieci,

- przydzielania zasiłków doraźnych i okresowych,

 • Resocjalizacja

- przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci.

- kontakty z odpowiednimi organami sprawiedliwości w sprawach uczniów – KPP w Ciechanowie, SRiN w Ciechanowie, kontakt z kuratorami uczniów lub ich rodzin.

 

 

DLA RODZICÓW

TU MOŻNA UZYSKAĆ POMOC:

 1. 1. Gimnazjum nr3 – 23 6724671, ul. 17 Stycznia 17, 06-400 Ciechanów
 2. Pedagog szkolny Gimnazjum nr 3 (pomoc pedagogiczna, konsultacje, wsparcie) – 23 6724671 (wew.26), adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Ciechanowie (pomoc prawna, interwencja) ul. Mikołajczyka 5 (budynek A), ul. Mikołajczyka 6 (budynek B) - 23 674 17 00 www.ciechanow.sr.gov.pl

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich - Sąd Rejonowy w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 6

Kierownik Zespołu: Monika Żukowska

tel. 23 674 17 61

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kuratorzy Zawodowi przyjmują interesantów w dniach niżej wymienionych

w godzinach od 8:30 – 16:00

 

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie (pomoc psychologiczna, edukacja) – 23 6722673, ul.Wyzwolenia 10a, Ciechanów
 2. Biuro d/s Rozwiązywania Problemów Uzależnień (pomoc psychologiczna, prawna, interwencja, edukacja) – 23 6735370, ul.Powstańców Wielkopolskich 1a, Ciechanów
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (pomoc socjalna, poradnictwo, interwencja) – 23 672 20 91 (wew.19), ul. Sienkiewicza 32d, Ciechanów
 4. Komenda Powiatowa Policji Zespół ds. Nieletnich i Patologii (pomoc prawna interwencja), 23 673 12 40, ul. 11 Pułku Ułanów Leg.25, Ciechanów
 5. Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT (pomoc psychologiczna, terapia uzależnień) – 23 6733162, 509593806, 509552717, ul. Zamkowa 24, Ciechanów
 6. Poradnia Uzależnień przy Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 23 6730460
 7. Bezpłatne Poradnie Uzależnień i Współuzależnień „KARAN” (terapia - alkohol, narkotyki, leki, komputer, hazard), „KARAN” – 0 800 120 289 (Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania), www.karan.pl
 8. „KARAN” - Punkt Konsultacyjny w Ciechanowie - 23 6735370, UL.Powst.Wlk.1a
 9. Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie (przemoc w rodzinie) – 23 6545229, ul.Słowackiego 18, Mława, www.zowmlawa.home.pl, telefon zaufania – 23 673 49 64, Niebieska Linia 0 800 120 002
 10. CYBERPRZEMOC - www.szkolabezpiecznegointernetu.pl, www.kidprotect.pl, www.bezpiecznyinternet.org,www.stoppedofilom.pl, www.bezpiecznemedia.tp.pl, www.sieciaki.pl, www.helpline.org.pl, www.dzieckowsieci.pl

 

 

 

Copyright © 2017 Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej Rights Reserved.