Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rezerwacja boiska - Piotr tel.517414158 Organizacja imprez i zawodów sportowych - dyrektor szkoły tel. 23 672 46 71

Gimnazjum nr 3

Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Ciechanów jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Gimnazjum nr 3.

Terenem działania klubu jest miasto Ciechanów a jego siedzibą Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie.

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym.

Celem Klubu jest:

- organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów Gimnazjum nr 3

- angażowanie wszystkich uczniów do różnych form aktywności ruchowej

- uczestnictwo w imprezach sportowych

- organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

Uczniowski Klub Sportowy „ Orzeł” Ciechanów w celu angażowania uczniów do różnych form aktywności ruchowej od 2014 roku składa oferty do Urzędu Miasta Ciechanów i pozyskuje środki na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych.

 

 

 

Copyright © 2017 Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej Rights Reserved.