Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rezerwacja boiska - Piotr tel.517414158 Organizacja imprez i zawodów sportowych - dyrektor szkoły tel. 23 672 46 71

Gimnazjum nr 3

                23 maja- w rocznicę urodzin Marii Konopnickiej świętowaliśmy Dzień Patronki. W uroczystości wzięła udział  pani dyrektor PCKiSz w Ciechanowie dr Teresa Kaczorowska, która podzieliła się z nami swoimi osobistymi doznaniami związanymi z pobytem w miejscach, w których żyła znana pozytywistka. Z kolei przewodniczący Rady Rodziców pan Paweł Dobrzyniecki „przyznał się”, że wiersze poetki były pierwszymi utworami, które przeczytał samodzielnie.  Pani dyrektor Anna Zadrożna podkreśliła, iż Maria Konopnicka to postać bardzo zasłużona dla Ciechanowa. Panie dyrektor wręczyły dyplomy uczennicom i uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w konkursie wiedzy o Patronce.

 

            Sylwetkę poetki, pisarki, działaczki społecznej, ale też żony i matki uczniowie naszej szkoły zaprezentowali w sposób bardzo interesujący. Przekaz słowny został zilustrowany obrazem- prezentacją multimedialną. Pięknie recytowane wiersze (bardzo udany debiut uczennic i uczniów z kl. I B)  stanowiły oczywisty dowód, iż, mimo upływu lat, poezja M. Konopnickiej jest nadal aktualna- odnosi się do potęgi ludzkich uczuć, przeżyć i wzruszeń.

 Część artystyczną przygotowała p. Joanna Wiśniewska, o oprawę muzyczną zadbała p. E. Krętkowska, przygotowując występ chóru szkolnego. Niepowtarzalną dekorację stworzyli członkowie koła plastycznego i p.I. Turowska. Nad sprzętem nagłaśniającym czuwali podopieczni p. M. Otłowskiego.

 

Galeria

 

 

Copyright © 2017 Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej Rights Reserved.