Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rezerwacja boiska - Piotr tel.517414158 Organizacja imprez i zawodów sportowych - dyrektor szkoły tel. 23 672 46 71

Gimnazjum nr 3

Uczniowie nagrodzeni w Powiatowym Konkursie Poetycko – Muzycznym „Spotkania ze Słowem”.  
Komisja konkursowa przyznała nagrody ex aequo w kategoriach:
- teatralna interpretacja wybranego utworu romantycznego oraz interpretacja wokalno – instrumentalna - wśród uczniów innych Gimnazjów I miejsce zdobyła również nasza uczennica  Aleksandra Barańskaklasy z klasy 3b

Czytaj więcej: Konkurs Poetycko - Muzyczny

Ogłoszenie!

W czasie egzaminu próbnego :

29.02.2016r.(poniedziałek),01.03.2016r.(wtorek),02.03.2016r.(środa) obowiązuje następujący harmonogram zajęć.

KLASY I i KLASY II

Zajęcia rozpoczynają się29.02.2016r.(poniedziałek) i 01.03.2016r.(wtorek)od 5godz.lekcyjnej tj.11.25 wg planu.

Zajęcia 02.03.2016r.( środa) rozpoczynają się od 3 godz. lekcyjnej tj.9.45 wg planu.

KLASY III

29 LUTEGO 2016R. ( poniedziałek) CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

8.30 – 9.30 test z historii i wos-u

9.45 – 11.15 test z języka polskiego

1 MARCA 2016R.( wtorek) CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA

8.30 – 9.30 test z przedmiotów przyrodniczych

9.45 – 11.15 test z matematyki

następnie mają lekcje od 5 godz.lekcyjnej tj.11.25 wg planu.

02.03.2016r.(środa) w godz.8.30 – 9.30 piszą egzamin próbny z j. obcego , następnie od 3 godz. lekcyjnej tj 9.45 mają lekcje wg planu.

Uczniów klas 3 w dniach egzaminu próbnego obowiązuje strój galowy. Każdy uczeń na egzamin próbny ma posiadać przy sobie legitymację szkolną oraz przybory do pisania i kreślenia.

W dniu 18 lutego do naszego gimnazjum zawitał Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie Piotr Praczukowski, który dokonał promocji szkolnictwa zawodowego poprzez przeprowadzenie zajęć technicznych w klasach III.

                Lekcja pokazowa z zakresu pneumatyki „Sposoby wykorzystania sprężonego powietrza w technice” zainteresowała dużą grupę uczniów. Przedstawiona prezentacja multimedialna oraz pomoce pracowni zawodowej pomogły poznać budowę i zasadę działania instalacji pneumatycznej.

 

18.02.2016r. pracownicy Izby Celnej w Warszawie : p. Agnieszka Szymańska i p. Marcin Jasiński przeprowadzili dla uczniów klas: 1b,1c,1d,2c zajęcia edukacyjne w zakresie profilaktyki przestępczości celno-akcyzowej i zachowań ryzykownych w ramach projektu „Bezpieczeństwo w strefie Schengen – zwiększenie skuteczności działań funkcjonariuszy celnych w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną.”

 

 

 

Copyright © 2017 Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej Rights Reserved.