Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rezerwacja boiska - Piotr tel.517414158 Organizacja imprez i zawodów sportowych - dyrektor szkoły tel. 23 672 46 71

Gimnazjum nr 3


Sprawozdanie z realizacji

planu pracy doradztwa zawodowego na rok szkolny 2015/2016

Termin realizacji I i II semestr roku szkolnego 2015/2016.

Zajęcia odbywały się w ramach konsultacji indywidualnych, pracy grupowej, lekcji  wos  oraz programu „Ekonomia na co dzień” realizowanym w ramach 42 KN.

W I i II semestrze zrealizowano następujące działania:

 • Konsultacje indywidualne z zainteresowanymi uczniami wszystkich klas w ramach 42KN w I semestrze.
 • Realizacja programu „ Ekonomia na co dzień” z grupami uczniów w ramach 42 KN- zakres tematów w dzienniku 42 KN.
 • Realizacja tematów z zakresu orientacji zawodowej na zajęciach wos w klasach III.- II semestr
 • Udział uczniów w dniach otwartych w szkołach średnich.
 • Udział uczniów w spotkaniach z dyrektorami szkół średnich zaproszonych do naszej szkoły.
 • Doradztwo zawodowe i rekrutacja cykl zajęć dla poszczególnych klas III w wymiarze 1 godziny.
 • Logowanie do systemu rekrutacji szkół średnich
 • Udział nauczyciela w Targach Edukacyjnych
 • Gromadzenie materiałów informacyjnych o szkołach średnich i ich ofercie – ulotki.

 

W II semestrze odpowiedzialny nauczyciel przeszedł szkolenie z zakresu rekrutacji elektronicznej.

 

 

Opracowała i wykonała

Ilona Kińska

Ekonomia na co dzień.

 

W II semestrze roku szkolnego 2015/2016 zaplanowano z zakresu programu Ekonomia na co dzień następujące działania.:

 

 1. Konsultacje indywidualne z uczniami z zakresu doradztwa zawodowego w środy 14.00 – 15.00 i czwartki 14.50 – 15.35 sala 6.
 2. Lekcje warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas III – maj.
 3. Wyjścia klas III na Dni Otwarte szkół średnich.
 4. Spotkania z przedstawicielami szkół średnich na terenie Gimnazjum nr 3.
 5. Gromadzenie materiałów informacyjnych o ofercie szkół średnich na terenie Ciechanowa.
 6. Pomoc uczniom w rekrutacji elektronicznej do szkół średnich – szkolenie dla uczniów, pomoc we wprowadzaniu danych, wydruk podań w pracowni nr 6.

 

Nauczyciel odpowiedzialny za realizację programu:

Ilona Kińska

 

 

Copyright © 2017 Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej Rights Reserved.