Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rezerwacja boiska - Piotr tel.517414158 Organizacja imprez i zawodów sportowych - dyrektor szkoły tel. 23 672 46 71

Gimnazjum nr 3

MOTTO „Podążamy za zmieniającą się codziennością zachowując pamięć o tradycyjnych wartościach”

 

NA CO KŁADZIEMY NACISK:

rzetelna wiedza uczniów,

-rozwój kreatywności

kompetencje nauczycieli,

- bezpieczeństwo wychowanków,

bliską współpracę z rodzicami,

- integracja środowiska szkolnego

pozyskiwanie przyjaciół i sponsorów szkoły,

więź ze środowiskiem lokalnym

CO NAS WYRÓŻNIA:

- wysoki poziom nauczania, dostosowany do możliwości edukacyjnych ucznia,

- praca na platformach edukacyjnych,

szybkie rozwiązywanie problemów wychowawczych,

- objęcie opieką tutorską uczniów,

- alternatywne formy W-F od roku szkolnego 2013/14 dla klas I,

- jedyne na Mazowszu zajęcia rugby,

-realizacja bardzo ciekawych projektów gimnazjalnych,

-multimedialna czytelnia,

- uprzejmość wobec wszystkich klientów szkoły.

 

POSIADAMY CERTYFIKATY:

„Szkoły z klasą”

„Bezpiecznej szkoły” – nadany w 2012r.

 

 CZYM DYSPONUJEMY:

- sale lekcyjne wyposażane w nowoczesny sprzęt

- Internet dostępny w całej szkole

- dziennik elektroniczny jako jedyna forma dokumentacji szkolnej (brak klasycznego papierowego)
- sala gimnastyczna, zajęcia na hali sportowej, basenie a zimą na lodowisku
- boisko,
- biblioteka,
- 2 pracownie komputerowe

- pracownia plastyczna

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W bezpłatnych zajęciach bierze udział duża ilość  uczniów. Są to: zajęcia sportowe, aerobik, zajęcia plastyczne, informatyczne, dziennikarskie, polonistyczne, matematyczne, biologiczne, chemiczne, teatralne, chór, zespół wokalny, zespół tańca nowoczesnego, rozgłośnia radiowa, koło misyjne, wolentariat

Klasy III uczestniczą w dodatkowych, lecz obowiązkowych zajęciach z matematyki i języka polskiego – po 1 godzinie w tygodniu – na których rzetelnie jest powtarzany i utrwalany materiał do egzaminu.

Klasy III mogą uczestniczyć z zajęć dodatkowych z każdego przedmiotu, po 1 godzinie w tygodniu, przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.  

 

OFERTA DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH

Praca indywidualna z nauczycielem rozwijająca zainteresowania i zdolności, często przygotowująca do konkursów i olimpiad.

 

OFERTA DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI

 

Prowadzimy nauczanie indywidualne dla uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach w szkole,

Prowadzimy zajęcia wyrównawcze z każdego przedmiotu, w miarę potrzeb uczniów

- Indywidualizujemy pracę na lekcji

 

Szkoła otacza uczniów opieką PEDAGOGA SZKOLNEGO.    

 

BIBLIOTEKA

            W szkole funkcjonuje wyposażona w wiele woluminów biblioteka szkolna ze stanowiskami komputerowymi do korzystania z zasobów biblioteki internetowej. Z księgozbiorów mogą korzystać również rodzice. ZAPRASZAMY.

 

 OBIADY/ SKLEPIK

            W szkole proponujemy obiady w formie cateringu. Obiady spożywane są na długiej przerwie.

            W szkole funkcjonuje  sklepik oferujący zdrową żywność.OPIEKA MEDYCZNA

W gabinecie medycznym ma dyżury pielęgniarka:

udziela pierwszej pomocy,

- przeprowadza różne pogadanki

- organizuje szereg akcji na terenie szkoły, w tym, razem ze studentami,  pierwszej pomocy przedmedycznej

DOŁĄCZ DO NAS !!!

 

 

 

Copyright © 2017 Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej Rights Reserved.