Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rezerwacja boiska - Piotr tel.517414158 Organizacja imprez i zawodów sportowych - dyrektor szkoły tel. 23 672 46 71

Gimnazjum nr 3

30 maja 2017 roku odbyła się prezentacja projektu na temat zdrowego stylu życia - przymus czy przyjemność, przygotowana przez uczniów klasy 2a i uczennicy z klasy 3d pod kierunkiem Pani Danuty Omiecińskiej.
Odbiorcami byli uczniowie z klas pierwszych.
Uczniom przedstawiono prezentację na wyżej wymieniony temat oraz zorganizowano quiz.
 

 

 

Copyright © 2017 Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej Rights Reserved.