Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rezerwacja boiska - Piotr tel.517414158 Organizacja imprez i zawodów sportowych - dyrektor szkoły tel. 23 672 46 71

Gimnazjum nr 3

4 kwietnia 2016r. obchodziliśmy w naszej szkole 11 rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II. W obchody tego święta aktywnie włączyły się dziewczęta z kl. 2b, które sfinalizowały projekt edukacyjny „Święty Jan Paweł II – przyjaciel młodzieży”.

Dziewczęta z grupy projektowej tj. Giesek Izabela, Kozicka Natalia, Łęgowska Kinga, Mróz Martyna, Rutkowska Milena, Rutkowska Paulina, Rykowska Patrycja, Podlaska Natalia pod kierunkiem p. Agnieszki Sadłowskiej zaprezentowały na parterze budynku szkoły prezentację ukazującą osobę Jana Pawła II i jego najbardziej znamienne wypowiedzi. Dziewczęta w ramach projektu wykonały dekoracje na sali gimnastycznej i przy obrazie Jana Pawła II. Przez  cały dzień pełniły honorową wartę przy relikwiarzu z relikwiami Jana Pawła II. Zaproponowały, aby do obchodów tego dnia włączyły się wszystkie klasy poprzez przyniesienie znicza i  białych kwiatów, które delegacje klas składały przy obrazie Papieża Polaka. Ponadto za symboliczną kwotę można było kupić kremówki papieskie, które sprzedawały dziewczęta z grupy projektowej, a dochód ze sprzedaży został przeznaczony na potrzeby samorządu uczniowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej Rights Reserved.